Bun venit pe platforma de e-learning ChemSM!

Platforma de e-learning ChemSM oferă companiilor care lucrează cu substanțe chimice, în principal utilizatori din aval și distribuitori de substanțe chimice, dar și autorități ale statului precum inspecția sanitară și inspecția muncii, un pachet de instruire gata de utilizat destinat studiului individual și instruirii pe grupe la locul de muncă. Pachetele de instruire concepute pe module pot fi de asemenea utilizate pentru instruire mixtă – care combină metodele de instruire traditionale din sala de curs cu cele on-line.

Formarea profesională propusă de ChemSM are ca scop consolidarea competențelor grupurilor țintă în domeniul managementului siguranței chimice (CSM), îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în rândul comunităților profesionale relevante în ceea ce privește Legislația Europeană (REACH, CLP), precum și abilitarea instructorilor/formatorilor în ceea ce privește crearea și susținerea de cursuri de instruire în domeniul CSM.

Platforma de e-learning conține un pachet de instruire cu noțiuni de bază și unul cu noțiuni avansate. Fiecare dintre utilizatori poate – în baza cunoștințelor sale științifice, a expertizei și/sau a nevoilor de instruire – să opteze pentru participarea/înscrierea la oricare dintre cursurile on-line disponibile. Pentru auto-evaluare, sunt de asemenea oferite exerciții și teste. La finalul fiecărui pachet de instruire, este eliberat un certificat de absolvire a cursului ChemSM.

Pachet de instruire cu Noțiuni de Bază (Modul Introductiv și Modul de Bază)

Acest program de instruire este menit să ajute utilizatorii să-și lărgească paleta de cunoștinte asupra unor problematici cheie prevăzute de reglementările REACH și CLP. Modulul de Bază include, pe lângă prezentări/lecții, exerciții pentru aplicarea noțiunilor teoretice.

Pachet de instruire cu Noțiuni Avansate (Modul Avansat)

Aceasta etapă a programului de instruire are drept scop oferirea de cunoștințe aprofundate asupra unor teme/problematici selectate, prevăzute în regulamentele REACH și CLP. Acestea includ modul de redactare a fișelor cu date de securitate elaborate de formulatori de amestecuri de substanțe chimice, procedura de autorizare, procedura de restricționare privind producerea, plasarea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase – conform prevederilor REACH, și clasificarea amestecurilor din punct de vedere al pericolelor fizice, pentru sănătate și pentru mediu, precum și etichetarea și ambalarea produselor chimice – conform CLP. Modulul Avansat include, pe lângă prezentări/lecții, exerciții pentru aplicarea noțiunilor teoretice.

5

international partners

3

e-learning modules

723

pages

234

questions